Kompanija ROCKWOOL Adriatic d.o.o. („ROCKWOOL”) posvećena je zaštiti vaše privatnosti. Izuzetno nam je važna zaštita podataka o ličnosti i njih obrađujemo isključivo u skladu sa važećim zahtevima propisa o zaštiti podataka, konkretno u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti („GDPR”). Iz tog razloga kompanija ROCKWOOL je primenila niz Obavezujućih korporativnih pravila („OKP”) i tako postavila zahteve zaštite podataka o ličnosti koje moraju da ispunjavaju svi entiteti kompanije ROCKWOOL Group širom sveta. U okviru naših poslovnih aktivnosti, mi kao kontrolor podataka o ličnosti obrađujemo podatke o ličnosti naših klijenta, kandidata za zaposlenje, dobavljača, korisnika naših veb-sajtova i aplikacija, kao i posetilaca u našim objektima i ostalih trećih strana na način na koji je to detaljnije opisano u Odeljku C. U ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti navedeni su tipovi podataka o ličnosti koje obrađujemo, načini prikupljanja podataka o ličnosti i svrhe u koje možemo da ih koristimo. Pored toga, navedena su i vaša prava kao lica na koje se odnose podaci.

Izjava o zaštiti privatnosti je sastavljena u segmentiranom formatu tako da u nastavku možete jednostavno da pronađete željeni odeljak.

© ROCKWOOL 2024. Sva prava pridržana