Zaslužujem izolaciju ravnih i kosih krovova, koja pokriva sve

primary blob
blob top
blobBottom
arrow

  • Krov ili tavanski deo zgrade može se izolovati na više načina. Postoje uglavnom 3 vrste krovova, kosi krovovi od drveta ili betona i ravni krovovi obično od betona.
  • Kod kosog tavanskog prostora, možete izolaciju postaviti iznutra ili spolja. Kod ravnog krova, spoljna izolacija je uobičajena.
primary blob
blob top
blobtopbckg
blobBottom
ROCKWOOL izolacija od kamene vune je spremna za fotonaponske sisteme za trenutne i buduće propise koji se odnose na sigurnost od požara

ROCKWOOL izolacija od kamene vune je spremna za fotonaponske sisteme za trenutne i buduće propise koji se odnose na sigurnost od požara

Kada je u pitanju unutrašnja izolacija, nudimo prilagodljiva rešenja koja će zadovoljiti Vaše potrebe

Kada je u pitanju unutrašnja izolacija, nudimo prilagodljiva rešenja koja će zadovoljiti Vaše potrebe

 Neće se taložiti ili degradirati tokom vremena, zadržava svoj oblik i stoga zadržava svoja izolaciona svojstva

Neće se taložiti ili degradirati tokom vremena, zadržava svoj oblik i stoga zadržava svoja izolaciona svojstva

  • ROCKWOOL postavljanje kamene vune na kosom krovu metalna podkonstrukcija

  • ROCKWOOL postavljanje kamene vune na kosom krovu drvena podkonstrukcija

  • ROCKWOOL Uradi sam - Kako izolovati pod u nestambenom potkrovlju

Proverite ostale primene za Vaš dom

Fasada

Fasada

Unutrašnji zidovi

Unutrašnji zidovi

Pod

Pod

© ROCKWOOL 2024. Sva prava pridržana